1.
Detalji putovanja
2.
Izaberite vozilo
3.
Pregled rezervacije
4.
Potvrda rezervacije

Rezervacija Taxi vožnje online

Rezervacijom Taxi vožnje osiguravate sigurnu realizaciju Vaših planova. Prvi Taxi Niš je zato tu da omogući da planirate Vašu vožnju precizno i na vreme 100% sigurno.

* Okvirno obračunavanje cene pri rezervaciji Taxi vožnje se odnosi na Vangradsku tarifu u iznosu od 60 RSD/km. (Izvan teritorije opštine Niš)

* Okvirno obračunavanje cene pri rezervaciji Taxi vožnje za destinacije u inostranstvu obračunava se tarfia u iznosu od 80 RSD/km i pri rezervaciji odaberite vozilo sa oznakom – INOSTRANSTVO. (Izvan teritorije Republike Srbije)


 • Nova vozila
 • Brza usluga
 • Sva vozila su klimatizovana
 • Sva vozila poseduju Wi Fi
 • Sva vozila su opremljena savremenom GPS navigacijom
 • ECO vozila
 • Dolazak na adresu
 • Prevoz u gradu i van grada
 • Prevoz u inostranstvu
 • Preko 180 vozila
 • Dispičerski centar 24/7/365
 • Android Aplikacija PRVI TAXI
 • PET Friendly

Vreme čekanja se naplaćuje po važećem cenovniku u iznosu od 700,00 RSD / 1 Sat

Prilikom korišćenja auto-puta cena po kliometru iznosi 60 din. (RSD)

Obračunata cena vožnje je po cenovniku vangradske vožnje i podložna je promenama srazmerno zahtevima klijenata.

Prvi Taxi neodgovara za sadržaj koji se prezentuje sa spoljnih resursa druge ili treće strane spoljnog oglašivača na našoj stranici u okviru iframe upisa ili html upisa.